ผลงานติดตั้ง ฉากกั้นห้องแบบญี่ปุ่น ซอยแสงชัย สมุทรปราการ

ผลงานติดตั้ง ฉากกั้นห้องแบบญี่ปุ่น ช่องกระจกะคริลิกใส ลายต้นไผ่  ซอยแสงชัย สมุทรปราการ
สถานที่ : ซอยแสงชัย สมุทรปราการ
ลูกค้าเลือกใช้ ฉากกั้นห้องแบบทึบ ลายไม้ สีเทา ลวดลายกระจกอะคริลิคใส ลายต้นไผ่

    • ลวดลายหรูหรา ทันสมัย
    • สำหรับกั้นบริเวณห้อง กั้นแอร์
    • เพิ่มความเป็นส่วนตัว
    • แบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน สวยงาม

ผลงานติดตั้ง ฉากกั้นห้องแบบญี่ปุ่น ช่องกระจกะคริลิกใส ลายต้นไผ่  ซอยแสงชัย สมุทรปราการ

ผลงานติดตั้ง ฉากกั้นห้องแบบญี่ปุ่น ช่องกระจกะคริลิกใส ลายต้นไผ่  ซอยแสงชัย สมุทรปราการ

ผลงานติดตั้ง ฉากกั้นห้องแบบญี่ปุ่น ช่องกระจกะคริลิกใส ลายต้นไผ่  ซอยแสงชัย สมุทรปราการ

ผลงานติดตั้ง ฉากกั้นห้องแบบญี่ปุ่น ช่องกระจกะคริลิกใส ลายต้นไผ่  ซอยแสงชัย สมุทรปราการ

ผลงานติดตั้ง ฉากกั้นห้องแบบญี่ปุ่น ช่องกระจกะคริลิกใส ลายต้นไผ่  ซอยแสงชัย สมุทรปราการ

3,452 views