ผลงานติดตั้งพรมทอ ปูพื้น @ อาคาร พญาไท พลาซ่า PHAYATHAI PLAZA

ผลงานติดตั้งพรมปูพื้น พรมทอ สีเทา และ สีฟ้า ภายในอาคาร สำนักงาน พญาไท พลาซ่า PHAYATHAI PLAZA

พรมทอ เหมาะสำหรับห้องที่ต้องการทำความสะอาดง่ายเพราะเนื้อพรมไม่ฟูมากเกินไปทำให้ไม่เก็บฝุ่นละออง สามารถปูสำนักงาน โรงแรม ห้องประชุม ห้องดูหนังฟังเพลงเพื่อลดการสะท้อนของเสียง

ผลงานปูพรมทอ สีเทา สีฟ้า@ อาคาร พญาไท พลาซ่า PHAYATHAI PLAZA

ผลงานปูพรมทอ สีเทา สีฟ้า@ อาคาร พญาไท พลาซ่า PHAYATHAI PLAZA


ผลงานปูพรมทอ สีเทา สีฟ้า@ อาคาร พญาไท พลาซ่า PHAYATHAI PLAZA


ผลงานปูพรมทอ สีเทา สีฟ้า@ อาคาร พญาไท พลาซ่า PHAYATHAI PLAZA


ผลงานปูพรมทอ สีเทา สีฟ้า@ อาคาร พญาไท พลาซ่า PHAYATHAI PLAZA


ผลงานปูพรมทอ สีเทา สีฟ้า@ อาคาร พญาไท พลาซ่า PHAYATHAI PLAZA


ผลงานปูพรมทอ สีเทา สีฟ้า@ อาคาร พญาไท พลาซ่า PHAYATHAI PLAZA


ผลงานปูพรมทอ สีเทา สีฟ้า@ อาคาร พญาไท พลาซ่า PHAYATHAI PLAZA


ผลงานปูพรมทอ สีเทา สีฟ้า@ อาคาร พญาไท พลาซ่า PHAYATHAI PLAZA


ผลงานปูพรมทอ สีเทา สีฟ้า@ อาคาร พญาไท พลาซ่า PHAYATHAI PLAZA

ผลงานปูพรมทอ สีเทา สีฟ้า@ อาคาร พญาไท พลาซ่า PHAYATHAI PLAZA

3,982 views