ผลงานตัวอย่าง ติดตั้งฉากกั้นห้อง ฉากกั้นแอร์

ฉากกั้นห้อง ฉากกั้นแอร์ ปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้งานภายในบ้าน หรือ กั้นห้องใหม่ ที่ต้องการแบ่งสัดส่วนให้เป็นระเบียบ เพิ่มความเป็นส่วนตัว และสามารถป้องเสียงรบกวนจาก ภายนอกและภายในได้ และประหยัดพลังงานไฟฟ้า

ฉากกั้นแบบทึบ PVC

ผลงานตัวอย่าง ติดตั้ง ฉากกั้นห้อง ฉากกั้นแอร์ ภายในบ้าน

ฉากกกั้นแบบทึบผลงานตัวอย่าง ติดตั้งฉากกั้นห้องแบบทึบ สีขาว

ฉากกั้นห้องแบบญี่ปุ่นผลงานตัวอย่าง ฉากกั้นห้องแบบญี่ปุ่น

ฉากกั้นแบบญี่ปุ่น สีขาวผลงานตัวอย่าง ฉากกั้นห้องแบบญี่ปุ่น สีขาว

3,065 views