ฉากยูโร ถ.อัคราช ต.ปากน้ำ

ชื่อสินค้า : ฉากยูโร

สถานที่ติดตั้ง : ถ.อัคราช ต.ปากน้ำ

ฉากกั้นห้องยูโร สามารถกั้นความเย็นจากแอร์ ไม่ให้เข้าไปในส่วนที่ไม่ต้องการได้และยังทำให้ประหยัดค่าใช่จ่ายที่ไม่จำเป็น

ฉากกันห้องยูโร มีช่องว่างระหว่างบานฉากจึ่งทำให้ห้องดูไม่ทึบจนเกินไป
ฉากกั้นห้องยูโร เมื่อไม่ได้ใช้งานแล้วสามารถพับเก็บได้
มีแม่เหล็กคอยดูดให้บานฉากทั้งสองฝั่งติดกันอยู่เสมอ

 

535 views