ฉากกั้นห้องทึบ เพชรเกษม

ฉากกั้นห้องทึบสีขาว

ชื่อสินค้า : ฉากกั้นห้องแบบทึบ

สถานที่ติดตั้ง : เพชรเกษม 42 แยก 1 กรุงเทพฯ

ฉากกั้นห้องทึบ เป็นที่นิยมมากๆในปัจจุบัน เพราะตัวฉากกั้นห้องมีคุณสมบัติและประโยชน์หลายอย่าง

ฉากกั้นห้องทึบ ช่วยสร้างสัดส่วนให้กับบ้านได้ เพื่อความเรียบร้อย และเพิ่มความเป็นส่วนตัวขณะชมภาพยนตร์

ฉากกั้นห้องทึบ ช่วยป้องกันความเย็นจากเครื่องปรับอากาศไม่ให้ออกไปบริเวณอื่นๆ เพื่อลดการทำงานและการลดค่าใช้จ่าย

ฉากกั้นห้องทึบ มีคุณสมบัติพิเศษคือ เมื่อเปิดบานฉากออกแล้วก็ไม่กินพื้นที่ใช้ส้อย

1,299 views