ฉากทึบ ลาดพร้าว

ฉากกั้นห้องทึบ

ชื่อสินค้า : ฉากกั้นห้องทึบ

สถานที่ติดตั้ง : โรงเรียนสุเหลาดอนสะแก ลาดพร้าว 96

ฉากกั้นห้องทึบ ปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะฉากกั้นห้องมีคุณสมบัติพิเศษและประโยชน์อย่างมาก

จำหน่ายและติดตั้งฉากกั้นห้อง

ฉากกั้นห้องทึบ สามารถช่วยยืดระยะการใช้งานและลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ อีกทั้งยังลดค่าใช้จ่ายจากเครื่องปรับอากาศได้

ฉากกั้นติดห้องประชุม

ฉากกั้นห้องทึบ มีลักษณะการเปิดแบบแยกกลาง เพื่อความสะดวกในการเปิด-ปิดฉากกั้นห้อง

ฉากกั้นห้องราคาถูกลาดพร้าว

ฉากกั้นห้องทึบ มีการใช้งานที่ง่ายมากๆ สามารถเปิด-ปิดได้ตามต้องการ ยังมีแม่เหล็กคอยดูดให้บานฉากทั้งสองปิดสนิทเสมอ

1,313 views