ฉากกั้นห้องยูโร เทพารักษ์

ฉากกั้นห้องยูโร

ชื่อสินค้า : ฉากกั้นห้องแบบยูโร

สถานที่ติดตั้ง : หมู่บ้านมัณฑนา เทพารักษ์

ฉากกั้นห้องยูโร เป็นฉากกั้นห้องที่มีความสวยงามอย่างมาก มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและคุณสมบัติพิเศษต่างๆ

ฉากกั้นห้องติดบันได

ฉากกั้นห้องยูโร เป็นฉากที่มีช่องกระจกบานใหญ่ สำหรับการมองเห็นและการรับแสงเพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า

จำหน่ายและติดตั้งฉากกั้นห้อง

ฉากกั้นห้องยูโร สามารถแบ่งพื้นที่ให้มีสัดส่วนมากยิ่งขึ้น และช่วยลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

ฉากกั้นห้องเทพารักษ์

ฉากกั้นห้องยูโร เมื่อไม่ได้ใช้งานก็สามารถพับบานฉากเก็บเพื่อเพิ่มพื้นใช้สอยภายในบ้าน

1,194 views