ฉากกั้นห้องยูโร ซ.บางนา-ตราด 56

ชื่อสินค้า : ฉากกั้นห้องยูโร

สถานที่ติดตั้ง : ซ.บางนา-ตราด 56

ฉากกั้นห้องยูโร สามารถเปิด-ปิดได้ตามต้องการ และการติดตั้งหรือการเปิดบานฉากออกก็ไม่กินพื้นที่ใช้ส้อยภายในบ้าน

ฉากยูโรมีขนาดช่องกระจกที่ยาว จึงทำไม้ให้ห้องอึดอัด
เมื่อไม่ได้ใช้แล้วงานสามารถเลื่อนเก็บได้อย่างมีระเบียบ
ฉากกั้นห้องยูโร สามารถเปิด-ปิดได้ตามต้องการ
1,023 views