ฉากกั้นห้องทึบ วัดสวนส้ม

ชื่อสินค้า : ฉากกั้นห้องทึบ

สถานที่ติดตั้ง : หมู่บ้าน สมชาย วัดสวนส้ม

ฉากกั้นห้องแบบทึบ เป็นฉากที่สามารถแบ่งสัดส่วนภายในบ้านให้มีระเบียบ

ฉากกั้นห้องแบบทึบ สามารถกันความเย็นของเครื่องปรับอากาศไม่ให้ออกไปในส่วนของพื้นที่ๆไม่ต้องการได้
ฉากกั้นห้องแบบทึบ ใช้งานได้ง่ายสามารถเปิด-ปิดได้ต่ามที่ต้องการ
ฉากกั้นห้องแบบทึบ  สามารถเปิด-ปิด ได้หลายแบบตามที่ต้องการ
1,099 views