ฉากกั้นห้องทึบ ลาดพร้าว

ฉากกั้นห้องทึบ

ชื่อสินค้า : ฉากกั้นห้องทึบ

สถานที่ติดตั้ง : บริษัท วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด ลาดพร้าว

ฉากกั้นห้องทึบ ก็เป็นอีกหนึ่งฉากที่ได้รับความนิยมมากๆ ไม่แพ้ฉากกั้นห้องแบบอื่นๆเลย เพราะตัวฉากทึบนั้นมีรูปแบบที่เรียบง่าย

ฉากกั้นห้องติดตั้งคลังสินค้า

ฉากกั้นห้องทึบ เป็นฉากที่ไม่มีช่องว่างเลยในบานฉาก ดังนั้นทำให้สามารถกันแสงแดดจากภายนอกได้ดี และยังรักษาอุณหภูมิภายในห้องได้ด้วย

ฉากกั้นห้องแบบเปิดกลางลาดพร้าว

ฉากกั้นห้องทึบ เหมาะมากๆ ที่นำมาติดตั้งบริเวณห้องเก็บของหรือไม่ก็เป็นจำพวกคลังสินค้า เพราะสามารถกันแสงแดดและความร้อนได้ดี เพื่อรักษาสินค้าของและอุปกรณ์ต่างๆ

ฉากกั้นห้องติดตั้งห้องเก็บของ

ฉากกั้นห้องทึบ ยังช่วยให้ห้องเก็บของหรือคลังสินค้านั้น ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น และตัวฉากนั้นสามารถพับเก็บได้จนสุด เพื่อไม่ให้กินพื้นที่ใช้ส้อย

1,305 views