คลองหลวง ปทุมธาน

ชื่อสินค้า : ฉากกั้นห้องแบบทึบ

สถานที่ติดตั้ง : บริษัทอัลเธอร์เทส พรีซิชั่น คลองหลวง ปทุมธาน

ฉากกั้นห้องแบบทึบ ช่วยลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ เพราะฉากสามารถกั้นความเย็นไม่ให้ออกไปสู่พื้นที่ ที่ไม่จำเป็น

ฉากสามารถกั้นความเย็นไม่ให้ออกไปสู่พื้นที่ ที่ไม่จำเป็นได้เป็นอย่างดี
ฉากกั้นห้องแบบทึบ เมื่อไม่ได้ใช้ง่านสามารถเลื่อนจัดเก็บได้เลยทำให้ห้องดูเรียบร้อย
ฉากกั้นห้องแบบทึบสามารถกั้นห้องประเภทต่างๆ เช่น ห้องทำงาน
1,226 views