ลายไทย

ต้นโพธิ์

ดอกบัว

เทพพนม

พญานาค

ลายช้าง

ภาพประติมากรรมนูนต่ำ

3,545 views