by

ราคาวอลเปเปอร์ คอนโดลุมพีนี มิกซ์ เทพารักษ์ สุมทรปราการ

26 June, 2017
in เซ็คราคาวอลเปเปอร์


ที่ตั้งโครงการ :  เทพารักษ์-ศรีนครินทร์ ติดถนนเทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ


ติดต่อสอบถามฝ่ายขาย
โทร : 090-778-1114  LINE ID : dds999  E-mail : ddswall1@gmail.com


โปรโมชั่นสุดพิเศษ ติดตั้งวอลเปเปอร์
คอนโด ลุมพีนี มิกซ์ (Lumpini Mixx) เทพารักษ์ – ศรีนครินทร์
พื้นที่ใช้สอย 21.50 ตร.ม.
ราคาพิเศษ 8,000 .-โปรโมชั่นสุดพิเศษ ติดตั้งวอลเปเปอร์
คอนโด ลุมพีนี มิกซ์ (Lumpini Mixx) เทพารักษ์ – ศรีนครินทร์
พื้นที่ใช้สอย 22.50 ตร.ม.
ราคาพิเศษ 9,000 .-


โปรโมชั่นสุดพิเศษ ติดตั้งวอลเปเปอร์
คอนโด ลุมพีนี มิกซ์ (Lumpini Mixx) เทพารักษ์ – ศรีนครินทร์
พื้นที่ใช้สอย 26.00 ตร.ม.
ราคาพิเศษ 9,800 .-


โปรโมชั่นสุดพิเศษ ติดตั้งวอลเปเปอร์
คอนโด ลุมพีนี มิกซ์ (Lumpini Mixx) เทพารักษ์ – ศรีนครินทร์
พื้นที่ใช้สอย 43.00 ตร.ม.
ราคาพิเศษ 15,000.-


โปรโมชั่นสุดพิเศษ ติดตั้งวอลเปเปอร์
คอนโด ลุมพีนี มิกซ์ (Lumpini Mixx) เทพารักษ์ – ศรีนครินทร์
พื้นที่ใช้สอย 52.00 ตร.ม.
ราคาพิเศษ 19,000 .-


 

Tags: , ,
Share