ราคาติดผ้าม่าน สำหรับหมู่บ้าน ศุภาลัย วิลล์ เทพารักษ์


ที่ตั้งโครงการ : ถนนตำหรุ-บางพลี ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จ. สมุทรปราการ


ติดต่อสอบถามฝ่ายขาย

E-mail : ddswall1@gmail.com


หมู่บ้าน ศุภาลัย วิลล์ เทพารักษ์ (แบบบ้าน ศุภดำรง)
พื้นที่ใช้สอย 167 ตรม.
ผ้าม่านกัน UV คุณภาพดี  ราคาเริ่มต้นที่ 44,5oo บาท เท่านั้น
** ราคานี้ยังไม่รวมผ้าโปร่งและห้องครัว **


แปลนบ้าน ศุภดำรง


หมายเหตุ :
– ราคาที่แจ้งรวม ค่าราง ค่าตัดเย็บ ค่าติดตั้งแล้ว
– ผ้าม่านกัน UV คุณภาพดี
– ราคาที่แจ้งยังไม่รวมผ้าโปร่ง
– ราคาที่แจ้งยังไม่รวมห้องครัว ห้องน้ำ
– สามารถเพิ่มหรือลดราคาผ้าและรางได้ตามงบประมาณ
รับประกันสินค้า 1 ปี


หมู่บ้าน ศุภาลัย วิลล์ เทพารักษ์ (แบบบ้าน ศุภลักขณา)
พื้นที่ใช้สอย 150 ตรม.
ผ้าม่านกัน UV คุณภาพดี  ราคาเริ่มต้นที่ 45,200 บาท เท่านั้น
** ราคานี้ยังไม่รวมผ้าโปร่งและห้องครัว **

แปลนแบบบ้าน ศุภลักขณา


หมายเหตุ :
– ราคาที่แจ้งรวม ค่าราง ค่าตัดเย็บ ค่าติดตั้งแล้ว
– ผ้าม่านกัน UV คุณภาพดี
– ราคาที่แจ้งยังไม่รวมผ้าโปร่ง
– ราคาที่แจ้งยังไม่รวมห้องครัว ห้องน้ำ
– สามารถเพิ่มหรือลดราคาผ้าและรางได้ตามงบประมาณ
รับประกันสินค้า 1 ปี


หมู่บ้าน ศุภาลัย วิลล์ เทพารักษ์ (แบบบ้าน ศุภฤทธิ์)
พื้นที่ใช้สอย 175 ตรม.
ผ้าม่านกัน UV คุณภาพดี  ราคาเริ่มต้นที่ 48,300 บาท เท่านั้น
** ราคานี้ยังไม่รวมผ้าโปร่งและห้องครัว **


แปลนแบบบ้านศุภฤทธิ์


หมายเหตุ :
– ราคาที่แจ้งรวม ค่าราง ค่าตัดเย็บ ค่าติดตั้งแล้ว
– ผ้าม่านกัน UV คุณภาพดี
– ราคาที่แจ้งยังไม่รวมผ้าโปร่ง
– ราคาที่แจ้งยังไม่รวมห้องครัว ห้องน้ำ
– สามารถเพิ่มหรือลดราคาผ้าและรางได้ตามงบประมาณ
รับประกันสินค้า 1 ปี


หมู่บ้าน ศุภาลัย วิลล์ เทพารักษ์ (แบบบ้าน ศุภกัลยา)
พื้นที่ใช้สอย 122 ตรม.
ผ้าม่านกัน UV คุณภาพดี  ราคาเริ่มต้นที่ 40,800บาท เท่านั้น
** ราคานี้ยังไม่รวมผ้าโปร่งและห้องครัว **


แปลนแบบ้านศุภกัลยา


หมายเหตุ :
– ราคาที่แจ้งรวม ค่าราง ค่าตัดเย็บ ค่าติดตั้งแล้ว
– ผ้าม่านกัน UV คุณภาพดี
– ราคาที่แจ้งยังไม่รวมผ้าโปร่ง
– ราคาที่แจ้งยังไม่รวมห้องครัว ห้องน้ำ
– สามารถเพิ่มหรือลดราคาผ้าและรางได้ตามงบประมาณ
รับประกันสินค้า 1 ปี


หมู่บ้าน ศุภาลัย วิลล์ เทพารักษ์ (แบบบ้าน ศุภโชติ)
พื้นที่ใช้สอย 122 ตรม.
ผ้าม่านกัน UV คุณภาพดี  ราคา 22,500 บาท (หลังกลาง)
ผ้าม่านกัน UV คุณภาพดี  ราคา 31,900 บาท (หลังริม)
** ราคานี้ยังไม่รวมผ้าโปร่งและห้องครัว **แปลนแบบบ้านศุภโชติ


หมายเหตุ :
– ราคาที่แจ้งรวม ค่าราง ค่าตัดเย็บ ค่าติดตั้งแล้ว
– ผ้าม่านกัน UV คุณภาพดี
– ราคาที่แจ้งยังไม่รวมผ้าโปร่ง
– ราคาที่แจ้งยังไม่รวมห้องครัว ห้องน้ำ
– สามารถเพิ่มหรือลดราคาผ้าและรางได้ตามงบประมาณ
รับประกันสินค้า 1 ปี


บรรยากาศรอบหมู่บ้าน

3,137 views