ม่านม้วนทึบแสงแบล็คเอ้าท์ มบ.นันทวัน ศรีนครินทร์

ม่านม้วนทึบแสงแบล็คเอ้าท์

ชื่อสินค้า : ม่านม้วนทึบแสงแบล็คเอ้าท์

สถานที่ติดตั้ง : หมู่บ้านนันทวัน ศรีนครินทร์ สมุทรปราการ

ม่านม้วนทึบแสงแบล็คเอาท์  เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น ด้วยสภาพอาการในประเทศไทยที่ร้อนขึ้นทุกวัน ยังมีผิวที่มันสามารถทำความสะอาดได้ง่าย

ม่านม้วนทึบแสงแบล็คเอ้าท์ สามารถทำความสะอาดได้ง่าย

ม่านม้วนทึบแสงแบล็คเอ้าท์ สามารถกันแสงแดดได้ดี และยังช่วยป้องกันความร้อนที่มากับแสงแดดได้อีกด้วย

ม่านม้วนทึบแสงแบล็คเอ้าท์ ช่วยปกป้องเราจากแสงแดด

ม่านม้วนทึบแสงแบล็คเอ้าท์ เหมาะกับบริเวณที่แสงแดดส่องเข้ามาโดยตรงหรือห้องที่ไม่ต้องการแสงในยามเช้าเช่นห้องนอน

ม่านม้วนทึบแสงแบล็คเอ้าท์ จะมีผิวมันทำให้ฝุ่นไม่ค่อยจับและช่วยให้ทำความสะอาดได้ง่าย

ม่านม้วนทึบแสงแบล็คเอ้าท์ การใช้งานแสนง่าย ตัวใบโดยมากจะมีผิวมันทำให้ฝุ่นไม่ค่อยจับและช่วยให้ทำความสะอาดได้ง่าย

1,403 views