ผลงานติดตั้ง ฉากกั้นห้องPVCแบบทึบ สีครีม ร้าน DNA2002

ผลงานติดตั้ง ฉากกั้นห้องPVCแบบทึบ สีครีม ร้าน DNA2002
สถานที่ : ร้าน DNA2002 ภายในห้องสรรพสินค้าโลตัส สาขาศรีนครินทร์
ลูกค้าเลือกใช้ ฉากกั้นห้อง พีวีซี แบบทึบ สีครีม ติดบริเวณประตูร้าน ไว้สำหรับเลื่อน ปิด – เปิด ของร้าน ทำความสะอาดง่าย และ ไม่เกะกะพื้นทที่ใช้งาน

ผลงานติดตั้ง ฉากกั้นห้องPVCแบบทึบ สีครีม ร้าน DNA2002

ผลงานติดตั้ง ฉากกั้นห้องPVCแบบทึบ สีครีม ร้าน DNA2002

ผลงานติดตั้ง ฉากกั้นห้องPVCแบบทึบ สีครีม ร้าน DNA2002

ผลงานติดตั้ง ฉากกั้นห้องPVCแบบทึบ สีครีม ร้าน DNA2002

2,747 views