ผลงานตัวอย่าง ติดตั้งพรมปูพื้น

ผลงานตัวอย่างติดตั้งพรมปูพื้น

พรมรุ่นเอนกประสงค์ เหมาะสำหรับการใช้ง่นแบบหลากหลาย มีลักษณะการทอด้วยเนื้อเยื่อเส้นใยแน่นจนบางเพียงครึ่งเส้น เคลื่อนย้ายสะดวก มีน้ำหนัดเบา ใช้ในงานเร่งด่วน งานอีเว้นต์ โรงหนังก็นิยมนำไปใช้ เพราะป้องกันการสะท้อนเสียงได้

พรมทอ สีแดงผลงานตัวอย่าง ติดตั้งพรมทอ สีแดง ภายในวัด

พรมทอปูพื้น สีเทาผลงานตังอย่าง ติดตั้งพรมทอปูพื้น สีเทา ภายในห้อง

พรมทอปูพื้นรุ่น AL ผลงานตัวอย่าง ติดตั้งพรมทอปูพื้น รุ่นAL สีเทา สำนักงาน

พรมทอปูพื้นผลงานตัวอย่างการติดตั้งพรมทอปูภายในห้องออกกำลังกาย


 

 

4,376 views