Site Loader

ผลงานติดตั้งผ้าม่านตาไก่ สีครีม และ สีชมพู ลวดลายเมืองปราสาท

ลูกค้าได้เลือกใช้ ผ้าม่านตาไก่ สีชมพู ที่มีลวดลายเมืองปราสาท มาติดตั้งบริเวณ ประตูบานเลื่อนเข้าทางของบ้าน และ นำผ้าม่านตาไก่ สีครีม มาติดตั้งบริเวณ ประตูทางเข้าหลังบ้าน ส่วนภายในบริเวณห้องนอน ลูกได้เลือกใช้ ผ้าม่านตาไก่ สีครีม ติดบริเวณหน้าต่าง เพื่อป้องกันแสงแดด และ ความสวยงาม

ผ้าม่านตาไก่ สีชมพู ลวดลายเมืองปราสาท

ผลงานจากทางร้าน ผ้าม่านตาไก่ สีครีม

ผลงานจากทางร้าน ผ้าม่านตาไก่ สีครีม

ผลงานจากทางร้าน ผ้าม่านตาไก่ สีครีม

Post Author: admin

error: Content is protected !!