ฉากกั้นห้องแบบทึบ PVC ซ.สแกงาม14 พระราม2

ฉากกั้นห้องแบบทึบ

ชื่อสินค้า : ฉากกั้นห้องแบบทึบ PVC

สถานที่ติดตั้ง : ซอยสแกงาม14 พระราม2

ฉากกั้นห้องแบบทึบ สีขาว ใช้กั้นความเย็นจากเครื่องปรับอากาศ ใช้กั้นพื้นที่ภายในบ้านให้เป็นสัดส่วนของห้องนอนได้อย่างลงตัว

ฉากกั้นห้องแบบทึบ คุณภาพดีราคาถูก

ฉากกั้นห้องแบบทึบ สีขาว สามรถเปิด-ปิดแบบข้างๆ หรือเปิด-ปิดแบบตรงกลางได้

ฉากกั้นห้องแบบทึบใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย และสะดวกต่อการใช้งาน

ฉากกั้นห้องแบบทึบ สีขาว เป็นลักษณะแบบทึบ PVC ไม่มีช่องส่องแสง ใช้กั้นพื้นที่ห้องนอนได้อย่างลงตัวและเป็นส่วนตัว

 ฉากกั้นห้องแบบทึบ สามรถเปิด-ปิดแบบข้างๆ หรือเปิด-ปิดแบบตรงกลางได้

ฉากกั้นห้องแบบทึบ ใช้งานง่าย สามารถดึงเปิด-ปิดฉากกั้นห้องแบบข้างเดียวก็ได้

1,571 views