ฉากกั้นห้องทึบ แพรกษา

ฉากกั้นห้องทึบสีขาว

ชื่อสินค้า : ฉากกั้นห้องทึบ

สถานที่ติดตั้ง : หมู่บ้านลัลลี่วิลล์ ซอยมังกร แพรกษา

ฉากกั้นห้องทึบ ในปัจจุบันปัน ฉากกั้นห้องเริ่มมีบทบาทมากขึ้น เนื่องด้วยการใช้งานที่ง่ายและยังช่วยประหยัดพลังงานอีกด้วย

ฉากกั้นห้องแพรกษา

ฉากกั้นห้องทึบ มีส่วนช่วยลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ เพราะฉากสามารถกั้นความเย็นไม่ให้ออกไปสู่พื้นที่ ที่ไม่จำเป็น

จำหน่ายและติดตั้งฉากกั้นห้อง

ฉากกั้นห้องทึบ มีการทำความสะอาดและดูแลรักษาง่าย เพราะตัวฉากนั้นมีผิวที่มันวาวหมดปัญหาฝุ่นละอองละความสกปรกบนใบฉาก

ฉากกั้นห้องติดห้องนั่งเล่น

ฉากกั้นห้องทึบ มีคุณสมบัติพิเศษคือ เมื่อเปิดบานฉากออกแล้วก็ไม่กินพื้นที่ใช้ส้อย

1,140 views