ฉากกั้นห้องทึบ ศรีนครินทร์

ชื่อสินค้า : ฉากกั้นห้องแบบทึบ

สถานที่ติดตั้ง : หมู่บ่านปลาทอง  ศรีนครินทร์

ฉากกั้นห้องทึบเมื่อไม่ได้ใช้งานก็สามารถพับบานฉากเก็บได้ และไม่กินพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน

ฉากกั้นห้องทึบ สามารถช่วยลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ มีให้ระยะการใช้งานที่นานขึ้น
เพิ่มความมีระเบียบมากขึ้นขณะเปิดบานฉากออก และไม่กินพื้นที่ใช้ส้อยภายในบ้าน
ฉากกั้นห้องทึบ มีการใช้งานที่ง่ายมากๆ ผู้อาศัยสามารถเลื่อนเปิด-ปิดได้ตามต้องการ
1,126 views