ฉากกั้นห้องญี่ปุ่น อ่อนนุช-วงแหวน

ฉากกั้นห้องญี่ปุ่น

ชื่อสินค้า : ฉากกั้นห้องญี่ปุ่น

สถานที่ติดตั้ง : หมู่บ้าน เซ็นโทร อ่อนนุช-วงแหวน

ฉากกั้นญี่ปุ่น ปัจจุบันเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมมากๆ เพราะช่วยกั้นความเย็นจากเครื่องปรับอากาศแล้ว ยังช่วยทำให้บ้านมีสัดส่วนและมีความเรียบร้อยมากยิ่งขี้น

ฉากญี่ปุ่นคุณภาพดีราคาถูกอ่อนชุน

ฉากกั้นญี่ปุ่น มีช่องกระจกเพื่อรับแสงจากภายนอกให้ส่องเข้ามา เพื่อการประหยัดพลังงาน และสามารถทำความสะอาดได้ง่าย เนื่องจากพื้นผิวของฉากนั้นมีความมันวาว

ฉากกั้นญี่ปุ่นกั้นความเย็น

ฉากกั้นญี่ปุ่น สามารถกั้นความเย็นจากแอร์ได้แล้ว ก็ยังสามารถกั้นสัตว์เลี้ยงของผู้อาศัยให้อยู่ในบริเวณที่กำหนดได้ เพราะมีความแข็งแรงและยืดหยุ่นได้ดี

ฉากกั้นห้องติดตั้งทางขึ้น-ลงบันได้

ฉากกั้นญี่ปุ่น สามารถเลื่อนพับฉากเก็บได้อย่างสะดวก เรียบร้อย เมื่อผู้อาศัยไม่ได้ใช้งาน และยังไม่กินพื้นที่ใช้ส้อยภายในบ้าน

1,163 views