งานติดตั้งฉาก หมู่บ้านมัณฑนา หนามแดง

ฉากกั้นสไตล์ญี่ปุ่น

ชื่อสินค้า : ฉากกั้นห้องแบบทึบและฉากกั้นห้องแบบญี่ปุ่น

สถานที่ติดตั้ง : หมู่บ้านมัณฑนา หนามแดง

ฉากกั้นห้องแบบทึบและฉากกั้นห้องแบบญี่ปุ่น สามารถเลือกใช้แบบเปิดปิดข้างเดียวหรือแบบเปิดตรงกลางได้ตามความชอบ และความเหมาะสมของพื้นที่

ฉากกั้นสไตล์ญี่ปุ่น
สามารถสั่งทำฉากกั้นแบบต่างๆตามที่ต้องการได้
ฉากกั้นห้องแบบทึบ ช่วยกั้นความเป็นส่วนตัวได้อย่างดัและมีการติดตั้งได้ง่าย
ใช้งานได้ง่ายสามารถเปิด-ปิดได้ต่ามที่ต้องการ
984 views